Loonkosten: wat zijn dat?

Loonkosten geen ondernemer die personeel in dienst heeft zal er aan ontkomen om deze kosten te maken. De loonkosten vormen in veel organisaties de grootste terugekerende vaste kostenpost. Daarom is het belangrijk dat wanneer je personeel aanneemt goed bekijkt wat de loonkosten precies zijn. Op deze manier kan je beter

Personeelsadministratie: wat houdt dat in?

Personeelsadministratie bijhouden, dat zal niet de favoriete taak van iedere ondernemer zijn. Toch is het voor iedere ondernemer met personeel nodig om een gedegen personeelsadministratie bij te houden. De term personeelsadministratie is een breed begrip en vaak wordt dit gecombineerd met de salarisadministratie. Personeelsadministratie: belangrijk, maar let goed op Personeelsadministratie is belangrijk.

Wet Werk en Zekerheid: vast minder vast, flex minder flex

Met ingang van 1 juli 2015 is de wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De Wet Werk en Zekerheid moet ervoor zorgen dat mensen sneller aan het werk komen als ze ontslagen worden. Hier staat tegenover dat het ontslag van personeel makkelijk en goedkoper wordt. Het doel van de