Arbeidscontract opstellen: waar let je op?

Een arbeidscontract opstellen is niet eenvoudig. De wet is complex en het is wel belangrijk dat je dit zorgvuldig doet. Daarom laten veel ondernemers het opstellen van een arbeidscontract ook over aan juristen, of mensen die zich er in gespecialiseerd hebben. Als je zelf een arbeidscontract wilt opstellen, dan heb je hier een aantal tips waar je op moeten letten.

Arbeidscontract opstellen: begin met een model-overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst opstellen kan je als leek het makkelijkst doen aan de hand van een model-overeenkomst. Deze zijn vrij eenvoudig op internet te vinden en dan heb je in ieder geval een beetje structuur bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Het in principe mogelijk om bij het opstellen van een arbeidscontract alles in het contract op te nemen, tenzij het in strijd is met dwingend recht. Let wel op bij het gebruiken van een standaard arbeidsovereenkomst. De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels in werking getreden en daar staan een aantal specifieke bepalingen in die bepalingen uit een oudere standaard overeenkomst nietig maken. Zorg dus dat je een recente versie hebt.

Een arbeidscontract opstellen: blijf vooral redelijk

Een arbeidscontract opstellen kan een tijdrovende klus worden. Zoals al gezegd: zolang je bij het opstellen niet afwijkt van bepalingen van dwingend recht, kan je vrijwel alles in de overeenkomst opnemen. Wel is het goed om je te realiseren dat werkgever en werknemer in alle redelijkheid en billijkheid met elkaar om dienen te gaan (Zie ook 7:611 Bw). In de praktijk houdt dit in dat je geen onredelijke zaken in een arbeidscontract mag bedingen. Een arbeidscontract opstellen mag geen ander doel hebben dan de noodzakelijke verhoudingen tussen werkgever en werknemer hebben. Houd hier terdege rekening mee bij het opstellen van een arbeidscontract. Onredelijke bepalingen zijn namelijk gewoon vernietigbaar.

Geef een reactie