Juridisch werkgeverschap: wat is dat?

Juridisch werkgeverschap staat tegenover feitelijk werkgeverschap. Soms zijn de juridisch werkgever en de feitelijk werkgever dezelfde persoon, soms worden deze gesplitst. Splitsing van het juridisch werkgeverschap en het feitelijk werkgeverschap wordt vooral gedaan bij zogenaamde payroll-constructies. Dergelijke constructies worden vooral gebruikt in organisaties die flexibele krachten in dienst hebben.

Juridisch werkgeverschap tegenover feitelijk werkgeverschap

Feitelijk werkgeverschap is de situatie die de meeste mensen wel zullen herkennen. Er is dan een werkgever die de werknemers aanstuurt. De werknemer werkt voor de werkgever. In de traditionele situatie is de feitelijk werkgever ook de juridisch werkgever. Dit betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor het personeel, het uitbetalen van het personeel, het opstellen van contracten en het verlengen of het beëindigen daarvan.

Vooral in kleinere organisaties met veel flexibel personeel levert de combinatie van feitelijk en juridisch werkgeverschap problemen en druk op de organisatie op. Het is echter mogelijk om het feitelijk en juridisch werkgeverschap te splitsen.

Payroll maakt je alleen nog maar feitelijk werkgever

In sommige situaties wordt er dan voor gekozen om een arbeidskracht bij een payroll-organisatie onder te brengen. De werknemer wordt dan geen werknemer meer bij jouw organisatie, maar komt in dienst van de payroll-organisatie, die zich bezig houdt met het juridisch werkgeverschap.

De juridisch werkgever ‘leent’ de werknemer vervolgens uit aan de feitelijk werkgever. Deze zorgt ervoor dat de werknemer van de payroll-organisatie zijn werkzaamheden binnen de organisatie kan vervullen. In ruil voor het ‘uitlenen’ van de werknemer moet de werkgever uiteraard wel voor de dienst van de payroll-organisatie betalen.

Door het feitelijk en juridisch werkgeverschap te splitsen, is het voor organisaties makkelijker om flexibel personeel in dienst te nemen. Zij hoeven zich zo minder om de administratieve en juridische kant van een werknemer aannemen en eventueel ontslaan te bemoeien. Dit is een groot voordeel, omdat het juridisch werkgeverschap een vak apart is. Zo kunnen organisaties zich blijven richten op hun kerntaken.

Geef een reactie