Kosten personeel: hoe hoog zijn die eigenlijk

Een ondernemer die verder wil groeien zal er al snel achter komen dat hij niet alles zelf kan doen. Daarom zal hij of zij personeel aan moeten nemen. Voor veel organisaties zijn de personeelskosten de grootste vaste ’kostenpost’, al wordt deze post, als het goed is, wel terugverdiend. De kosten voor personeel zijn echter fors. Het is niet zo dat je direct het brutoloon kan nemen en dat je dan de loonkosten hebt. De kosten van het personeel zijn in de meeste gevallen 20 – 30 procent hoger dan het brutoloon.

De kosten voor het personeel: zo zijn die opgebouwd

Grofweg kan je zeggen dat de kosten voor personeel zo zijn opgebouwd:

  1. Directe loonkosten
  2. Indirecte loonkosten
  3. Verplichte premies

De directe loonkosten

De directe loonkosten is eigenlijk de meest simpele kostenpost. Dit is gewoon het salaris dat je met je personeel afspreekt. Denk bijvoorbeeld aan het nettoloon, vakantiegeld en eventuele winstdelingen. Houd er rekening mee dat je in jouw branche wel gehouden bent aan de geldende CAO.

De indirecte loonkosten

De indirecte loonkosten is een beetje een ondoorzichtige post in de kosten voor personeel. Het is een beetje een restcategorie. In deze categorie vallen bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen, verzekeringen die je voor je personeel moet afsluiten, maar bijvoorbeeld ook de kosten van een werkplek die iemand heeft, en schoongemaakt moet worden.

Kosten personeel: de verplichte premies

Over het loon moeten ook belastingen worden ingehouden. De werkgever is verplicht om de belasting die een werknemer over zijn loon moet betalen, in te houden en af te dragen. Daarnaast moeten er ook sociale premies worden afgedragen. Deze sociale premies zijn om volksverzekering als de Werkeloosheidsuitkering te kunnen blijven financieren. De kosten voor personeel kunnen door al deze directe en indirecte kostenposten aardig oplopen. Voordat je nieuw personeel aanneemt doe je er dus verstandig aan de kosten voor personeel even goed op een rijtje te zetten.

Geef een reactie