Loonkosten: wat zijn dat?

Loonkosten geen ondernemer die personeel in dienst heeft zal er aan ontkomen om deze kosten te maken. De loonkosten vormen in veel organisaties de grootste terugekerende vaste kostenpost. Daarom is het belangrijk dat wanneer je personeel aanneemt goed bekijkt wat de loonkosten precies zijn. Op deze manier kan je beter inschatten of het rendabel is om nieuw personeel aan te nemen.

Loonkosten de basis

Meestal wordt er bij het aannemen van personeel een brutoloon afgesproken. Dit brutoloon is wat een werknemer in principe krijgt. Echter is een werkgever gehouden om over dit loon loonbelasting in te houden. De werkgever moet dit voor de werknemer doen. De wetgever heeft dit zo gewild om deze twee redenen:

  1. Het kost de overheid heel veel tijd om bij alle werknemers de loonbelasting te gaan innen
  2. Er zit behoorlijk wat tijd tussen het moment dat het brutoloon gestort wordt en de belasting afgedragen moet worden. De wetgever wilde mensen niet in de positie brengen dat ze mogelijk al hun geld, wat nog aan de belastingdienst afgedragen moet worden, al uit hadden gegeven.

De werkgever is daarom gehouden om de loonbelasting voor de werknemer in te houden. Naast het inhouden van de loonbelasting, moet de werkgever namens de werknemer ook sociale premies afdragen. Dit zijn bijvoorbeeld bijdragen voor de AOW, de Algemene Nabestaandenwet en de wet langdurige zorg. Deze belasting en premies zijn loonkosten, maar de werkgever draagt deze wel namens de werknemer af.

Loonkosten en de werknemersverzekeringen

Bij de loonkosten horen ook de premies werknemersverzekeringen. Het gaat dan om de premies voor de WW, de WAO en de WIA. Deze premies moet de werkgever zelf betalen en deze loonkosten worden dus niet ingehouden op het loon van de werknemer. Naast deze verplichte loonkosten kan het ook zo zijn dat er in jouw branche een CAO van kracht is die je bijvoorbeeld verplicht om een pensioen voor je werknemers te regelen. Ook dergelijke CAO-afspraken zal je moeten nakomen en meenemen bij je loonkosten berekening.

Geef een reactie