Salarisadministratie: zelf doen, of uitbesteden?

Salarisadministratie, voor een ondernemer is het waarschijnlijk niet de reden waarom hij met ondernemen begonnen is, maar het is toch een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Iedere ondernemer die werknemers in dienst heeft zal een salarisadministratie bij moeten houden. Natuurlijk doe je dit voor jezelf, maar ook de belastingdienst eist een gedegen salarisadministratie. Voor niet iedere ondernemer zal gelden dat het bijhouden van een dergelijke administratie zijn favoriete taak is. Daarom kiezen veel ondernemers er voor om hun salarisadministratie onder te brengen bij een organisatie die zich daar voor hen mee bezig houdt.

Salarisadministratie uitbesteden: geen gedoe met wet en regelgeving

De regels rondom salarisadministratie, loonbelastingen en sociale premies zijn behoorlijk complex. Deze regels veranderen ook nog eens vaak. Wie zelf zijn salarisadministratie bij wil houden moet daarom niet alleen veel tijd besteden aan het bijhouden van de administratie zelf, maar moet ook tijd besteden aan het kennen van de juiste regelgeving. Iedere burger, en zeker iedere ondernemer, wordt geacht de wet te kennen. Het niet kennen van de wet is geen excuus op het moment dat je fouten maakt bij het bijhouden van je salarisadministratie. Het voordeel van het inhuren van een speciale organisatie die de administratie voor je doet, is dat zij uiteraard altijd op de hoogte zijn van de meest recente wet- en regelgeving. Het is immers hun core business om hiervan op de hoogte te zijn.

Tijd voor de echt belangrijke dingen

Iedere ondernemer kent het probleem wel dat hij graag meer tijd zou willen steken in andere zaken dan administratie. Als ondernemer wil je je tijd kwijt zijn aan zaken waarvoor je je organisatie hebt opgericht en geen tijd verspillen aan bijzaken. Je salarisadministratie door een ander laten doen zorgt ervoor dat je hier weer (meer) tijd voor krijgt!

Geef een reactie