Wat zijn werkgeverslaten voor het personeel?

De werkgeverslasten voor personeel kunnen behoorlijk oplopen. In de regel liggen ze tot 30% boven het brutoloon. Als je dus personeel aan wilt nemen is het goed om op de hoogte te zijn van de werkgeverslasten voor personeel en welke dit zijn. Een aantal van deze werkgeverslasten zijn vastgelegd in de wet. Het kan ook zo zijn dat de werkgeverslasten voor personeel in een CAO zijn afgesproken. Dit betekent dat ze wel gewoon bindend voor jou zijn als ondernemer en dat je je er ook gewoon aan zal moeten houden.

Wettelijke werkgeverslasten voor personeel

Er zijn een aantal werkgeverslasten voor personeel vastgelegd in de wet. Daar weet je in ieder geval zeker van dat je je aan moet houden. Als je een voorbeeld van deze werkgeverslasten voor personeel wilt hebben, dan kan je denken aan het wettelijk vakantiegeld van 8%. De werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet, de premie voor de WIA en de premie voor de WW. Er zijn nog een aantal premies die deel uitmaken van de wettelijke werkgeverslasten voor personeel, maar dit zijn wel de belangrijkste.

Buiten wettelijke werkgeverslasten

Er zijn ook werkgeverslasten voor personeel die niet in de wet staan, maar die wel tot deze lasten behoren. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat dit in een CAO is afgesproken, of omdat het in de arbeidsovereenkomst bedongen is. Denk bij buiten wettelijke werkgeverslasten bijvoorbeeld aan de verplichting om pensioenpremie te betalen, vakantiedagen die in geld worden betaald of een dertiende maand die je je personeel wilt geven. Dit zijn allemaal extra lasten die op je komen te liggen als je personeel in dienst neemt.

Daarnaast zijn er ook andere werkgeverslasten die niet in de wet staan, maar die er wel toe kunnen behoren. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je personeel, of een reiskostenvergoeding.

Geef een reactie