Wet Werk en Zekerheid: vast minder vast, flex minder flex

Met ingang van 1 juli 2015 is de wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De Wet Werk en Zekerheid moet ervoor zorgen dat mensen sneller aan het werk komen als ze ontslagen worden. Hier staat tegenover dat het ontslag van personeel makkelijk en goedkoper wordt. Het doel van de Wet Werk en Zekerheid is om mensen die een flexibel contract hebben meer zekerheid tet geven en aan de andere kant om het ontslagrecht wat te versoepelen.

Wet Werk en Zekerheid: flex minder flex

De Wet Werk en Zekerheid moet de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarom is het minder makkelijk geworden om mensen langere tijd een tijdelijk contract aan te bieden. Zo is het niet meer mogelijk om 3 keer achter elkaar 1 jaarcontract aan te bieden. Dat kan nu nog maximaal 2 jaar, daarna moet er een vast contract worden gegeven. Tussen het aanbieden van tijdelijke contracten moeten minimaal 6 maanden zitten, vroeger was dat 3 maanden.

Het ontslagrecht wordt ook gewijzigd in de Wet Werk en Zekerheid

Het ontslagrecht wordt ook makkelijk met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Er zijn nu twee manieren waarop ontslag kan verlopen. De eerste manier is als er ontslag moet plaatsvinden via bedrijfseconomische redenen, of ontslag via langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze route loopt via het UWV. Alle overige ontslagzaken lopen via de kantonrechter. In de Wet Werk en Zekerhied is een hoofdregel opgenomen die bepaalt hoe hoof de tranistievergoeding bij ontslag moet zijn. Op deze manier probeert de Wet Werk en Zekerheid het ontslag goedkoper, eerlijker en vooral overzichtelijker te maken.

De Wet Werk en Zekerheid wijzigt ook de WW

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt ook de Werkeloosheidswet verandert. Binnen de WW wordt er nu inkomensverrekening toegepast en wordt er na een half jaar gezegd dat iedere vorm van arbeid als passend wordt gezien.

De Wet Werk en Zekerheid is overigens nog niet af. Verwacht wordt dat er in 2016 aanpassingen aan de wet plaats zullen vinden. Zeker is dat de duur van de WW in 2016 aangepast wordt.

Geef een reactie